fredag 18. september 2009

Tett kum


Kummerlig!
(tjuvlånt bilde)

fredag 11. september 2009

Tidslinjen

Dekorelementer anvendt i forbindelse med 2000 årsskiftet. Ment for å sette sammen på en en "Tidslinje". De symboliserer:
1.  Tusenårsilden
2.  Historiske og kulturelle minner
3.  Ny kunst, arkitektur, design og teknikk
4.  Barn og ungdom
5.  Teknologi, utdanning og forskning
6.  Flerkulturelt fellesskap, internasjonalisering
7.  verdier og holdningsendring, miljøbevisthet
8.  Tusenårsstedet
9.  Kirken
10. Norge 1905 - 2000

fredag 4. september 2009

Stoppekranlokk

Joti støpejernslokk
for stoppekranboks.
Den lages nå med merkenavn Jøtul. varenr.3304554
Man bør tilegne seg slike (på lovlig vis) dersom man har en stoppekran utenfor huset sitt

Deer

Slett ikke noe kumlokk, men like vel.
Antakelig finnes det en stoppkran inni?

Skulpturen er laget av Gijs Bakker og heter Deer. Den ble laget
i et internasjonalt art symposium på Hamar Addenda II 7.-20.juni 1999. Prosjektet rettet seg mot de omgivelsene mennesker befinner seg i - med fokus på byrommet og var et bidrag til byens 150-års markering. Addenda II var et møte mellom kunst og industri. Kunstprosjektet ble ledet av kunstner Esther Helèn Slagsvold, og deltagerne på symposiet ble håndplukket fra flere land.

Hamargate

Man stopper opp litt forbauset over å finne motiver fra byen innfelt i brolegginga. Hamar er tydeligvis spesiell på støpegods i gata. Ikke bare kumlokk, men små bymotiv og minneplaketter over kjentfolk. Walk of Fame. Bra!

Domkirkeruinene

Som ung gutt sprang jeg rundt der på odden. Fikk til og med et ekorn til odel og eie der - bare jeg klarte å fange det! :-(
Nå kosterdet dyrt å kikke på ruinene der de står i Lund under Slåtto

Hamar