fredag 4. september 2009

Deer

Slett ikke noe kumlokk, men like vel.
Antakelig finnes det en stoppkran inni?

Skulpturen er laget av Gijs Bakker og heter Deer. Den ble laget
i et internasjonalt art symposium på Hamar Addenda II 7.-20.juni 1999. Prosjektet rettet seg mot de omgivelsene mennesker befinner seg i - med fokus på byrommet og var et bidrag til byens 150-års markering. Addenda II var et møte mellom kunst og industri. Kunstprosjektet ble ledet av kunstner Esther Helèn Slagsvold, og deltagerne på symposiet ble håndplukket fra flere land.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar